Współpraca z H-eco nie ograniczyła się tylko do przygotowania materiałów reklamowych do druku, ale obejmowała również redesign aplikacji mobilnej.

Stworzone zostały trzy koncepcje graficzne w oparciu o istniejącą i wdrożoną aplikację.

Ostecznie aplikacja przeszła lifting graficzny i jest dostępna dla użytkowników wszystkich smartfonów.

# # #

20 lutego 2016