Projekt zakładał wdrożenie przejrzystej strony www, która jest uzupłenieniem działań Fundacji w social media. Celem strony jest informowanie beneficjentów Fundacji o najnowszych projektach, prowadzonych programach, ułatwienie kontaktu oraz przedstawienie zespołu Fundacji.

W ramach współpracy z Fundacją Senso sprawuję opiekę techniczną nad stroną, która obejmuje: aktualizacje, backupy, wstawianie nowych treści.

# #

5 lipca 2017